Voorbij de megastal – bronmateriaal en achtergronden

in De Groene Amsterdammer, duurzaamheid

Hieronder een overzicht van het bronmateriaal dat ik gebruikte bij het schrijven vandit verhaal over megastallen en de intensieve veehouderij. Ik heb het hier geplaatst als bronvermelding en als naslagwerk voor wie zich verder wil informeren.

Wat de wetenschappelijke rapporten betreft: die zijn niet allemaal even belangrijk geweest voor mijn stuk (enkele heb ik niet eens doorgebladerd). Ik heb ze toch opgenomen omdat een ander er wellicht iets mee kan, en om er zelf in het vervolg gemakkelijk bij te kunnen. Auteursrechten liggen niet bij mij, ik geef enkel door wat ik zelf heb gevonden (en wat toch al openbaar was). De lijst is geordend per thema, beginnende met een aantal persoonlijke aanraders.

Aanraders

 • Vis noch vlees, uitzending van VPRO Thema, ‘een vrolijke tirade die tot nadenken en actie stemt’
 • Eating Animals, Jonathan Safran Foer
 • Goddelijk varken, ontroerende film over een slager en zijn varken Dorus. Toont o.a. de complexe relatie tussen mens en ‘productiedier’, en hoe geestig het is om een volgroeid varken op het strand te zien hollen

Toekomst veehouderij algemeen

Megastallen (onderzoek)

Megastallen (pers, tv)

Dierenwelzijn

Gezondheidseffecten veehouderij, antibiotica, andere ziektes

Milieu-impact veehouderij

 • Livestock’s long shadow (pdf), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), het rapport over de impact die vleesconsumptie heeft op de aarde
 • Eating up the Amazon (pdf), Greenpeace 2006, rapport over de schade die soja-teelt (voor veevoer) het Braziliaans regenwoud berokkent
 • Meat Eaters Guide, rapport en website die handvaten bieden om concreet de impact van dierlijke consumptie te beschouwen, 2011

Het wereldwijde voedselvraagstuk

Ethische kwesties

 • Re-thinking the Ethics of Intensification for Animal Agriculture: Comments on David Fraser, Animal Welfare and the Intensification of Animal Production(pdf). Aanrader. Zeer inzichtelijk essay van Peter Sandøe van de Universiteit van Kopenhagen. Hij gaat in discussie met de lijn die de FAO met David Fraser heeft gekozen mbt dierenwelzijn. De vraag is of diervriendelijke stallen een doekje voor het bloeden zijn. “I may actually serve as a useful idiot in my public defence of the view that it is possible to reform intensive animal production so as to improve animal welfare.”
 • Animals, Ethics and Public Policy (pdf), esssay van Robert Garner; hoe moet de morele waarde van dieren worden ingebed in beleid?
 • From “Animal Machines” to “Happy Meat”? (pdf), paper van Matthew Cole van de Open University, UK (2011). Hij analiseert met begrippen van Foucault de waarde van “‘animal-centred’ welfare science”: “[T]his paper argues that [the] discourses of consideration for the well-being of ‘farmed’ animals work to appease and deflect ethical concerns while facilitating the continued exploitation of ‘farmed’ animals.”

Consumptie, diervriendelijkheid en biologisch in de supermarkt

Schaalvergroting, intensieve veehouderij en de Nederlandse economie

Agroparken, alternatieve stallen, kweekvlees

Politiek en debat

Overig

 • Vlees noch vis (pdf), essay van Louise Fresco dat ingaat op de vraag waarom we überhaupt vlees en vis eten, en waarom we veilig kunnen aannemen dat mensen dat voorlopig zullen blijven doen
 • ‘t Is rot, maar vlees is zo lekker (pdf). Lezenswaardig essay van Roos Vonk, aanjager van het Pleidooi voor duurzame veeteelt. Stuk gaat in op de vraag waarom de consument de misstanden in de vee-industrie laat voor wat ze zijn

Meer informatie

(Beeld schalks varken bovenin via Flickr)