Groene praatjes, fossiele daden

in De Groene Amsterdammer

Het parlement praat over groene energie maar verandert niks aan de ingeslagen fossiele koers. Aan de belangen van de industrie en de gassector wordt niet getornd. Nederland blijft voorlopig een land van gas en kolen.

Met Belia Heilbron, Huib de Zeeuw en Thomas Muntz

EEN GREEP uit de verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen: ‘Verplicht aandeel duurzaam voor energiebedrijven zorgt voor honderd procent duurzaamheid in 2050’; ‘Europa in 2050 geheel voorzien van duurzame energie’; ‘Kernenergie en energie uit kolen hebben niet de toekomst; we verlenen geen nieuwe vergunningen’; ‘Duurzame energie is dé kans voor nieuwe economische activiteiten zodat ons land koploper wordt in innovatie en kennis’; ‘Kolencentrales en kernenergie zijn op de lange termijn niet meer nodig’.

Met de realiteit hebben de groene toekomstschetsen nog weinig van doen. Nederland behoort met 4,3 procent duurzame energie­opwekking tot de Europese achterblijvers, terwijl er in Brussel is afgesproken dat ons land in 2020 een aandeel moet hebben van veertien procent groene energie. Het huidige kabinet van vvd en pvda zet daarop in ‘met een ambitieus internationaal klimaatbeleid’ en ‘kiest voor zestien procent duurzame energie in 2020’.

Maar over die doelstelling van zestien procent wordt tussen de coalitiepartners nog wel flink gesteggeld. Dat bleek drie weken geleden tijdens het begrotingsdebat van Economische Zaken. vvd-energiewoordvoerder René Leegte stelde toen dat de internationale concurrentie­positie van Nederland niet in gevaar mag komen door klimaat- of energiebeleid. Hij verwees naar een evaluatiemoment in 2016, en voegde daaraan toe: ‘Voor de vvd is het duidelijk dat het evaluatiemoment niet voor spek en bonen is. Als blijkt dat zestien procent niet reëel is, gaat het wat ons betreft niet door.’ Zijn coalitie­genoot Jan Vos, energiewoordvoerder van de pvda, was onaangenaam verrast: ‘In het regeerakkoord hebben wij gezamenlijk de afspraak gemaakt om onvoorwaardelijk zestien procent duurzame energie in Nederland te realiseren in deze regeerperiode.’ De reactie van Leegte: ‘Het woordje “onvoorwaardelijk” heb ik niet gezien. In het regeerakkoord staat “kiezen”.’

Lees verder op de site van De Onderzoeksredactie