De zon en de wind zijn Europees

in De Groene Amsterdammer

europa-spread

Europa wil één interne energiemarkt creëren en de energievoorziening vóór 2050 volledig verduurzamen. Een dubbelexperiment dat chaos en hoge kosten oplevert. Maar ondertussen is er ook een groene revolutie op gang gekomen die zijn weerga niet kent.
Lees het verhaal over Europa’s chaotische transitie naar een duurzame energievoorziening in De Groene Amsterdammer of Blendle