De markt kan het klimaatprobleem niet oplossen

in De Groene Amsterdammer

Groene bedrijven en burgers die zich groeperen in duurzame energiecoöperaties doen onmisbaar werk voor het energiesysteem van de toekomst. Maar uiteindelijk zijn staten nodig om het huidige fossiele energiesysteem af te breken en de CO2-uitstoot drastisch in te perken.
Lees het commentaar in De Groene