De herontdekking van de polder

in De Groene Amsterdammer

De totstandkoming van het energieakkoord hing deze zomer aan een zijden draadje. De onderhandelaars scheerden langs de rand van de afgrond, met Shell manoeuvrerend op de achtergrond. Boeman Henk Kamp ontpopte zich als reddende engel. Een reconstructie uit de achterkamers.

Aan het einde van een lange, hoge gang in het ministerie van Economische Zaken, vlak bij de werkkamer van de minister, ligt een zaal die zijn bijnaam ontleent aan de gestoffeerde panelen aan de muren: de blauwe zaal. Op vrijdag 28 juni, om half 9 ’s ochtends, verzamelt zich hier een groep onderhandelaars, negen man, onder wie minister Henk Kamp van Economische Zaken, Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversvereniging vno-ncw, en Wiebe Draijer, voorzitter van het voornaamste Nederlandse polderinstituut, de Sociaal-Economische Raad (ser). Ze passeren een serie bronzen beelden in de gang, gaan door een antechambre met kersenhouten wanden en nemen plaats aan de ringvormige overlegtafel.

Draijer is goedgemutst. Onder zijn leiding wordt al een half jaar gepraat over een energie­akkoord, een poging van bedrijfsleven, milieubeweging en overheid om overeenstemming te bereiken over het energiebeleid voor de komende tien jaar. Het is een uniek polder­proces geweest: nog nooit waren zoveel verschillende partijen betrokken en nog nooit was de milieubeweging zo’n serieuze machtsfactor. Talloze hobbels zijn er genomen en overeenstemming over de grote lijnen – meer windmolens, sluiting van oude kolencentrales, investeringen in energiebesparing – is eindelijk in zicht. Als de minister nu meewerkt en met financiering over de brug komt, kan het akkoord er volgende week liggen.

Dan neemt EZ-minister Kamp het woord. Binnen een paar minuten helpt hij de aanwezigen uit de droom: hij veegt alle cruciale plannen van tafel. De onderhandelaars luisteren stomverbaasd naar zijn standpunten; dit hadden ze niet zien aankomen. Het ‘Nederlandse antwoord op klimaatverandering’ lijkt verder weg dan ooit. ‘Ik denk dat we ons moeten afvragen of we nu nog tot een akkoord kunnen komen’, zegt Wiebe Draijer vlak voordat hij de vergadering schorst.

Lees verder bij De Onderzoeksredactie

Beeld Paul Nijhuis / ANP / copyright de fotograaf en De Groene Amsterdammer